Poliklinika Revoluční

Poliklinika Revoluční je lékařské zařízení sdružující lékařské obory diabetologie, interní medicíny, EEG, EMG, gastroenterologie, chirurgie, logopedie, neurologie, oční, ušní, nosní, krční, praktický lékař, psychiatrie, psychologie, psychoterapie.

Bezbariérový přístup

Do všech pater naší polikliniky je zajištěn bezbariérový přístup.

Pár minut na metro

Nejbližší stanice metra Náměstí Republiky je vzdálená pouhé čtyři minuty chůze.

Moderní prostředí

Pacientům poskytujeme odbornou a moderní péči na špičkové úrovni.

Centrum Prahy

Poliklinika Revoluční leží v samém srdci hlavního města Prahy 1.

Minutu na tramvaj

Naši polikliniku najdete přímo naproti tramvajové zastávce Dlouhá třída.

Lékárna přímo v budově

Předepsané léky si můžete vyzvednout přímo po cestě z ordinace v naší lékárně.

45 ordinací

S více než 45 ordinacemi se řadíme mezi největší kliniky v Praze.

Dermatovenerologie

Dermatovenerologie propojuje dvě oblasti péče: léčbu a diagnostiku onemocnění kůže a léčbu pohlavně přenosných chorob. Mezi nejčastější diagnózy, se kterými se naši lékaři v dermatovenerologických ordinacích potkávají, patří ekzémy, mykózy, akné, nádorové kožní změny či parazitární onemocnění kůže.

Diabetologie

Do diabetologické medicíny patří péče o pacienty s cukrovkou prvního i druhého typu a těhotenskou cukrovkou. Naši lékaři se během léčby zaměřují nejen na nasazení účinných léků, ale velkou pozornost věnují také prevenci komplikací cukrovky. Součástí léčby je tedy i edukace, snaha o úpravu životního stylu a o redukci obezity.

Endokrinologie

Endokrinologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou hormonálních onemocnění způsobených poruchami endokrinního systému. Mezi nejčastější problémy, se kterými se naši lékaři v oboru endokrinologie potkávají, jsou poruchy štítné žlázy, onemocnění příštítných tělísek, hypofýzy a nadledvin. Do oblasti působnosti endokrinologie spadá i léčba osteoporózy.

Foniatrie

Foniatrie je lékařský obor, který se zabývá fyziologií a patofyziologií, diagnostikou a léčbou poruch hlasu, řeči a sluchu, tj. funkcí podílejících se rozhodujícím způsobem na lidské komunikaci. Ve foniatrické ambulanci zajišťujeme vyšetření a léčbu vad a chorob hlasu a řeči, dále pak stroboskopické vyšetření hlasivek, měření hlasového pole a péči o hlasové profesionály.

Gynekologie

Gynekologie se věnuje prevenci, diagnostice a léčbě nemocí ženských pohlavních orgánů a péči o těhotné. Nabízíme preventivní i vysoce specializovanou gynekologickou péči. Poskytovaná prenatální péče není omezena jen na fyziologicky probíhající těhotenství, využít ji mohou i ženy s rizikovou graviditou. Můžete nás navštívit i v případě, že chcete znát názor druhého odborníka na váš zdravotní problém.

Chirurgie

Chirurgie je základním medicínským oborem. Léčí mechanickými výkony pomocí rukou nebo nástrojů a přístrojů při operačních výkonech. Její náplní je diagnostika, prevence a léčba onemocnění.

Kožní

Dermatologie neboli kožní lékařství je obor medicíny zabývající se kůží a jejími deriváty (vlasy, nehty, potní žlázy, atd.) a chorobami kůže. Nabízme komplexní prevenci, diagnostiku a léčbu kožních a venerologických chorob, plísňových chorob kůže a onemocnění vlasů i nehtů.

Neurologie

Neurologie je lékařský obor zabývající se studiem onemocnění a poruch nervové soustavy především na organickém podkladě. Zabývá se diagnostikou a léčbou všech problémů centrální, periferní a autonomní nervové soustavy. Neurologie velice úzce souvisí s psychiatrií, interním lékařstvím, ale i s pediatríí.

Očkovací centrum

V naší ambulanci se věnujeme prevenci tuzemských i exotických infekčních onemocnění. Klientům konzultace v oblasti cestovní medicíny, aplikujeme potřebná očkování a prodáváme doplňkový sortiment.

Oční

Oční lékařství, nebo také oftalmologie, se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch, vývojových vad a onemocnění očí a zraku. Naše ční ordinace poskytuje komplexní oftalmologickou ambulantní péči. Do oční ordinace přicházejí nejčastěji pacienti s šedým zákalem, glaukomem (zeleným zákalem) či s refrakterními vadami (dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus aj.).

Odběry, laboratoř

Poskytujeme laboratorní služby pro pacienty s žádankou vyplněnou lékařem v rámci jejich zdravotního pojištění a služby pro pacienty samoplátce, kteří přicházejí bez doporučení lékaře či žádanky. Na odběr krve se není nutné objednávat, je ale vhodné dodržovat určité zásady. U většiny vyšetření se odběr provádí nalačno.

ORL

Otorhinolaryngologie, zkráceně ORL, se specializuje na diagnózu a léčbu ušních, nosních a krčních chorob. Poskytujeme komplexní péči o dětské i dospělé pacienty s onemocněními v oblasti uší, nosu a krku. Mezi nejčastěji léčené obtíže patří záněty v oblasti dutiny ústní, krku a nosu, záněty mandlí, vedlejších obličejových dutin a záněty středouší.

Pediatrie

Pediatrie neboli dětské lékařství je obor vnitřního lékařství zabývající se péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých. Horní věková hranice pacientů je v ČR den předcházející 19. narozeninám. Naše klinika poskytuje moderní pediatrickou péči, která klade velký důraz na prevenci.

Podologie

Podologie je obor zabývající se problematikou chodidel. Jak jejich prevencí, tak i léčbou bolestivých stavů a zdravotních komplikací ve vztahu k celému pohybovému aparátu. Podologická poradna navazuje na další lékařské obory - dermatologii, diabetologii, angiologii, ortopedii, chirurgii nebo třeba pediatrii.

Praktické lékařství

Praktické lékařství je obor lékařské péče zaměřený na primární péči o dospělé pacienty a na záležitosti rodinné medicíny. Praktický lékař léčí akutní a chronická onemocnění, poskytuje preventivní péči a vzdělává lidi v oblasti zdraví.

Psychiatrie

Psychiatrie je lékařský obor, který léčí duševní choroby projevující se patologiemi v oblasti myšlení, emocí, vnímání a také chování nemocných. K méně závažným psychiatrickým diagnózám patří neurózy, úzkosti či fobie, k závažným psychiatrickým onemocněním se řadí psychózy či schizofrenie.

Psychologie

Poskytujeme komplexní psychologické poradenství. Pacienti nejčastěji hledají terapeutickou pomoc, pokud je trápí životní krize, úzkosti, deprese, závislosti nebo vztahové problémy.

Stomatologie

Poskytujeme komplexní stomatologickou péči pro děti a dospělé: preventivní prohlídky, záchovnou stomatologii, protetiku i dentální hygienu. Obor stomatologie pečuje o chrup a ústní dutinu pacientů a zajišťuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči.

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína, bylinná léčba, jóga, akupresura a stimulace akupunkturních bodů. Klientům nabízíme komplexní, staletími prověřený
a dokonale zaznamenaný systém péče.